Home / sex stories / కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 4

కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 4

ad_1

Telugu Sex Stories ఏమైంది సెల్వన్!?… అంటూ వాడి దగ్గరకెళ్డానికి లేస్తూంటే , నా చెయ్యట్టుకునాపి…
… వాడి షార్ట్ బటన్స్ తెంపేసింది మీ ఆవిడ… అందుకూ వాడు దూరంగా వెళ్లి కూర్చుంట… అన్నాడు పీటర్….
…ఛ!…నే నమ్మను!… అన్నాను కోపంగా…
…అనుకోకుండా ఐపోయిందేమోలే!…ఇందాకా సెల్వన్ గాడిమీదెక్కి , వాడి పక్కటెముకల్ని అరికాళ్లతో తన్ని , వాడి చేతుల మణికట్లట్టేసుకుని వెనక్కి విరిచీలేదూ మీ ఆవిడ!?… అపుడావిడ వేళ్ళు వాడి షార్ట్ లోకి చొరబడ్డాయేమో!… పైకి లేస్తూన్నపుడు షాట్ బటన్స్ …ఫట…ఫట్ లాడుంటాయేమో!… అన్నాడు పీటర్… కళ్లల్లో మెదుత్తూన్న కొంటెతనాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ…
…జరిగిపోయిందానికంటే పీటర్ గాడి వివరణ డామేజింగ్ గా అనిపించినా , అయిందేమోలే!… అనిపించి, వాడి వైపు చురచురా చూసి ,ఊరుకున్నాను…
…అప్పటికీ ఆగకుండా … కాలివేళ్లతోనే అనుకో! … వాటితోనే వాడ్నెక్కడెక్కడ కెలికిందో మీ ఆవిడ!… ఇలా ఆడుతుందని తెలిసుంటే నే తప్పకుండా ఆడుండేవాడ్ని గురూ!… అని పీటర్ బాధగా అనేసరికి
…వాడి కాలరట్టుకోడానికి నా చెయ్యి పైకి లేచింది…
అతి ప్రయత్నం మీద అదుపు చేసుకుని, చూపు ఆటవైపు తిప్పాను … తనని బాగా లోపలికి రానీ అశోక్!… అంటూ కాషన్ ఇచ్చాను , కాస్త ముందుకొంగి తన బిగుతు గుబ్బల్ని గర్వంగా ప్రదర్శిస్తూ రెయిడ్ కి వస్తూన్న స్వాతి ని చూసి…
…కాసేపు చేతులు విసిరీ , అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక కాలు జాపీ , వాడ్ని అవుట్ చేద్దామని ట్రైచేసింది స్వాతి కాసేపు……నా సూచన ప్రకారం వాడు వెనక్కి తగ్గుతూ పోయాడు…
దాంతో ఉన్నట్లుండి టర్ఫ్ మీద కుడికాలు దన్ను మీద కూర్చుండిపోయి , ఎడం కాలిని ముందుకి జాపి , దాంతో అశోక్ గాడి పాదాన్ని టచ్ చేసి చటుక్కున పైకి లేవబోయిందాపిల్ల గర్వంగా…
…చటుక్కున ముందుకొంగి టర్ఫ్ మీద కాఫీ బార్ రంగులో మెరిసిపోతూన్న ఆ పిల్ల పల్చటి తొడనట్టేసుకున్నాడు అశోక్…
…దాంతో వెలకిలా పడిపోయింది స్వాతి… పట్టు కాస్త పైకి జరుపుతూ ఆ పిల్లని తనవైపు లాక్కున్నాడు …
వాడి చేతి వేళ్ళా పిల్ల తొడమూలాల్ని…ఎక్కడె ..క్కడ కెలికాయో!… చేపపిల్లలా గిజగిజలాడిపోతూ కుడి కాలు ఝాడించింది స్వాతి….
తన వైపు దూసుకొస్తూన్న ఆ పిల్ల పాదాన్ని తప్పించుకోడానికనుకుంటా!…మా వైపు తన వీపుండేట్లు , ఓ సైడ్ కి తిరిగాడు అశోక్…
… ఏంజరిగిందో మాకు కనిపించలేదుగానీ , స్వాతి చటుక్కున లేచి , మధ్య లైన్ దాటి మా ఆవిడకీ , దీప్తికీ హై-ఐవ్ లు కొట్టింది…చాటంత మొహంతో!…
షార్ట్ ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని… ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో ఫీల్డ్ లోంచి మరోవైపెళ్లిపోయాడు అశోక్… మూడో గేమ్ ఓడిపోయామని వేరే చెప్పక్కర్లేదుగా!…
… తన వైపు చూసేసరికి …ఏమైయుంటుందో అర్థమైందిగా!?… అన్నాడు పీటర్ కొంటెనవ్వుతో…
…ఏవుందీ?…వాళ్ళ మాడమ్ గాలి సోకిందేమో ఈ పిల్లకీ!… అని చిరిచిరలాడి … సెల్వన్!…అశోక్!…ఇట్రండి… అంటూ వాళ్ళకో ఆఙ్ఞ విసిరి , సుందూ!…ఇట్రా!… అంటూ మా ఆవిడ వైపు ఓ రెండడుగులేసి ఆగిపోయాను , ధుమలాడుతూ…
…ఏంటీ!?… అంటూ బైటికి ఉబుకుతూన్న స్థనాల్ని బ్రాసియర్ లోపలికి సర్దుకుంటూ, నా దగ్గరకొచ్చింది మా ఆవిడ…
ఏంటా ఆటాడే పధ్ధతీ?… మగాళ్లనైనా చూడకుండా … ఎక్కడ పడితే…అక్కడ…వేళ్ళు దూర్చీడం , తన్నీడమేనా?!… అన్నాను ఘాటుగా…
…మమ్మల్ని…ఎక్కడ పడితే…అక్కడ…పట్టీసీసుకుంటే…తడిమీసీస్తే… ఊరుకుంటామేంటీ?… అని జవాబిచ్చింది , ఇంకాస్త ఘాటుగా!…
ఛీ!…సిగ్గు బిడియాలొదిలీశారు మీ ఆడాళ్ళు!… చూపిస్తామాగు!!… అంటూ మా ఆవిడ వైపు తర్జని … చూపుడు వేలు… బెదిరింపుగా ఆడించి , విసురుగా వెనక్కి తిరిగాను….
…చూపించండి…ఏం చూపిస్తారో!!… అంటూ నిర్లక్ష్యంగా తలెగరేసి వెనక్కి తిరిగింది మా ఆవిడ…
…కోపంతో జేవురించిన మొహంతో … సెల్వన్!…అశోక్!…ఇట్రండి… అంటూ గట్టిగా అరిచాను…
…ఇక్కడే ఉన్నాం సార్!… అంటూ ఓ అడుగు నా వైపేసి , ఆగిపోయారు…తలలు దించుకుని…
… వాట్నలా పట్టుకున్నారేంటీ?… అన్నాను … ఇంకా నడుముల మీదే ఉన్న వాళ్ళ చేతులవైపు చూస్తూ …
…బటన్సన్నీ తెగిపోయాయి సార్!… అంటూ గొణిగాడు సెల్వన్… అవునన్నట్లు బెరుగ్గా తలాడించాడు అశోక్…
…ఐతే విప్పీసి అవతల పడీయండి వాట్ని… అని గదిమాను…
బాగోదు సార్!… లేడీస్ ఉన్నారూ!… అంటూ సణిగాడు అశోక్…
…ఏం పర్లేదు…లోపల డ్రాయర్లున్నాయిగా!… అంటూ నేనూ నా షార్ట్ విప్పీసి వెనక్కి తిరిగాను … చూసుకోండన్నట్లు!…
…దీప్తీ , స్వాతీల చూపులు నా మొలమీదతుక్కుపోయున్నాయి… గర్వంగా మా ఆవిడ వైపు తల తిప్పాను…
నన్నప్పుడప్పుడలా చూడ్డం అలవాటే కావడంతో ఓ సారి …ఛీ… అన్నట్లు పెదాలు కదిపి , నాకు కాస్త వెనకాలున్న కుర్రగాళ్ల మీద నిలిపింది తనచూపు…
…అసలే పెద్దవైన తన కళ్ళు మరింత పెద్దవయ్యాయి…
…ఎవడి…అది…అంత గొప్పగా నచ్చిందో నా భార్యకీ?… అని ఈర్ష్యతో నేనూ తన చూపుని ఫాలో అయ్యాను….టైట్ గా ఉన్న అండర్వేర్లల్లోంచే తొంభై డిగ్రీల పైచిలుకి నిగిడిపోయున్నాయి కుర్రగాళ్ళవి…
అందులో సెల్వన్ గాడిది మరీనూ…ఎంతలేదన్నా ఆరంగుళాలు ముందుకి పొడుచుకొచ్చింది … అదృష్టం…నాలాగ పి- ఫ్రంట్ అండర్వేర్లు కావు… అని సరిపెట్టుకుని… …కమాన్ బాయెస్!…అంటూ ఆడాళ్ళవైపు ఫీల్డ్ లోకి దారితీశాను…ప్రతీ గేమ్ కీ సైడ్లు మారాలికనుక…
…మా వైపు చురచురా చూసి…ఏంటీ?!…ఈ డ్రెస్ లోనా ఆట??… అంది మా ఆవిడ , పీటర్ తో…
…ఎవరికి సౌకర్యమైన డ్రెస్ లో వాళ్ళాడచ్చని ముందే అనుకున్నాంగా సౌందర్యా మేడం!… అన్నాడు పీటర్
…ఐతే మాత్రం…మంచీ మర్యాదా ఉండక్కర్లే??… అంటూ ఖస్సు మంది మా ఆవిడ…
…షార్ట్స్ చింపేస్తే విప్పీక ఏం చేస్తామేంటీ!?… అన్నాను , అమాయకంగా మొహం పెట్టి…
…మీ షార్టేమీ చిరగలేదుగా!…మీకేమొచ్చిందీ…మాయ రోగం?… అంది , ఇంకా అదేమూడ్ లో…
ఓ సైడ్ ప్లేయర్స్ అందరూ ఒకే రకమైన డ్రెస్స్ లో ఉండాలిగా!…అన్నాను , పెదాలమీదికి తోసుకొస్తూన్న నవ్వునాపుకుంటూ…
…అలాగేం!…చూపిస్తామాగండి!… అంటూ బెదిరింపుగా చూపుడువేలాడించి… స్వాతీ , దీప్తీలతో ఏదో ముచ్చటించి ఆటకి సిధ్ధమయింది మా ఆవిడ….
…వెంటనే నేనూ అశోక్ , సెల్వన్ లని దగ్గరకి రమ్మని పిలిచి… ఆడాళ్ళనే జాలీ , మొహమాటాలు పక్కన పెట్టి , చేతికంకిన వాట్ని పట్టుకుని లోపలికి లాగేయ్యండి…అన్జెప్పి సిధ్ధమయ్యా ఆటకి…
…మా వైపు వాడ్ని దాడికెళ్ళమన్నట్లుగా చెయ్యూపుతూ విజిల్ ఊదాడు పీటర్…
ముందు సెల్వన్ ని పంపించాను దాడికి…
…వాడు మా ఆవిడ వైపు తక్కువ సేపూ అమ్మాయిల వైపెక్కువ సేపూ తిరగడం మొదలెట్టాడు చేతులూపుతూ … వాడి మొల వైపు భయంభయంగా చూస్తూ వెనక్కి , వెనక్కి జరగడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు… ఎందుకోగానీ , బాగా లోపలికొచ్చేస్తూన్న సెల్వన్ గాడ్ని వెనకనీంచి పట్టేసుకోడానికి ట్రైకూడా చెయ్యకుండా , మధ్య లైన్ దగ్గరే నిలబడిపోయింది మా ఆవిడ…చాలీ చాలని అండర్వేర్ లోంచే నాగుపాములా కదులుతూన్న వాడి …దా…ని…వైపు మంత్ర ముగ్ధురాల్లా చూసేస్తూ!…
….ఎప్పుడో ఒకప్పుడు…ఇది వాడి దగ్గర పడుకోడం తధ్యం… అని మనస్సులో అనుకుంటూ ఇంకెక్కువ రిస్క్ తీసుకోకుండా వెనక్కి వచ్చీమని సైగ చేశాను సెల్వన్ కి… …అప్పుడర్థమైంది మా ఆవిడ ప్లాన్…
…వాడు లైన్ దాటి వెనక్కి తిరిగాడో లేదో!… లైన్ దగ్గరే పొంచిఉన్న మా ఆవిడ వాడి మీదకి చిరతపులిలా లంఘించి , వాడి పిఱ్ఱల వైపు అరచెయ్యి విసిరింది….
… మా ఆవిడ అలికిడిని గమనించాడేమో!…చటుక్కున వెనకకి తిరిగాడు వాడు… అప్పటికే ఆలస్యం అయిందేమో!… మా ఆవిడ పంజా వాడి పొత్తికడుపుని గీరేస్తూ కిందికి జారి, ఆపైన వాడి …మ…డ్డ… ని ఫాఠ్ఠ్ మనిపించింది…
…కొట్టేఊపులో అడుగు ముందుకేస్తూ తూలిందేమో!…కాచుకోడాని అసంకల్పితంగా రిఫ్లెక్స్ గా ముందుకొచ్చేసిన వాడి అరచేతుల్లో పడ్డయి…దాని తాటి పళ్ళు…
లటుక్కున వాట్ని పట్టేసుకుని , ఓ పక్క …పి…సి…కే…స్తూనే విసురుగా లోపలికి లాగాశాడు సెల్వన్…దాంతోవాడికి హెల్ప్ చేద్దామని వస్తూన్న అశోక్ గాడి మెడకి తన చేతుల్ని చుట్టేస్తూ మీడిపోయింది మా ఆవిడ…
ఆపుకోలేపోయాడేమో !…వాళ్ళ మేడం తో సహా వెలకిలా పడ్డాడు అశోక్…
… అదంతా ఓ లిప్తలో జరిగిపోయినా , మా ఆవిడ పెదాలు వాడి చెంపల్ని రుద్దీడమేంటి…కొబ్బరి బోండాల్లాంటి దాని గుబ్బలు , రబ్బరు బంతుల్లా అంచెలంచెలుగా వాడి ఛాతీకి ఒత్తుకుపోవడమేంటి… విశాలమైన దాని మొత్త , నిగిడిపోయున్న వాడి …నాగలిని… కిందికణిచీయడమేంటి … ఆ….నె…ప్పి…కేమో , పెదాలు మైకంగా వంకర్లు తిరిగిపోతూంటే … కల్లుకుండల్లాంటి దాని పిర్రలు చిన్నగా వణకడమేంటి… నా కంటికి స్లో మోషన్ లో కనిపించిందంటే నమ్మండి…
… తనని లేవనీకుండా …బి…ర్రు…గా వాటేసేసుకున్నాడు అశోక్ గాడు…కాసేపు వాడి బిగి కౌగిట్లో గిజగిజలాడి దమ్మొదిలేసింది మా ఆవిడ…
అప్పటికీ విదలని అశోక్ గాడ్ని …ఛీ విదల్రా!… ఛస్తున్నానూ!!…అని గోమూగా కసురుతూ ,విడిపించుకుంటూన్నతన దగ్గరకెళ్ళి , …దేనికో…ఛా…వ…డం!?… అంటూ చెయ్యందించాను !…
.,… వాడి ఛాతీ వైపూ , నా ఛాతీవైపూ ఓ సారి చూసి , …అర్థమైందా!!… అన్నట్లుగా ఓ మత్తైన మందహాసం విసిరి , నా చెయ్యందుకోకుండా అరచేత్తో వాడి నాగల్నొత్తేస్తూ పైకి లేచి , జారిపోబోతూన్నబ్రాసియర్ ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని ఓ పక్కకెళ్ళిపోయింది మా ఆవిడ…
దాని చేతి వేళ్ళు …దా…న్నేం…చేశాయో గానీ , చటుక్కున రెండు చేతుల్తోనూ మొలని కప్పుకుని , టర్ఫ్ మీద బోర్లా తిరిగి , అలాగే ఉండిపోయాడు అశోక్ గాడు…
.మరో వైపు చూసేసరికి ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో కట్ డ్రాయర్ ని సర్దుకుంటూ మరో పక్కకెళ్ళిపోతున్నాడు సెల్వన్ గాడు…
…వాళ్ల అవస్థలు గమనించి నేనే బయల్దేరాను దాడికి…

ad_2