Home / sex stories / కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 3

కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 3

ad_1

Telugu Sex Stories రెండో గేమ్ గెలిచి స్కోర్ సమం చేసిన సంతోషంతో మగాళ్లం గెంతులేస్తూంటే….ఛీ!… సిగ్గు లేక పోతే సరి!….ఆడాళ్ళమనికూడా చూడకుండా , ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేతులేసీసి బట్టలు చింపీడమేనా?…ఏం అంపైరైంగ్ చేస్తున్నారూ??… అంటూ పీటర్ మీదికి దెబ్బలాటకొచ్చింది మా ఆవిడ…
…బిక్కచచ్చిపోయి నా వెనకాల దాక్కున్నారు , అశోక్ సెల్వన్ లు…
…ఆట జోరులో తగిలాయేమో సౌందర్యా మేమ్!…క్షమించండి…అంటూ మా వైపు చూస్తూ కనుసైగ చేశాడు పీటర్…క్షమార్పణ చెప్పుకోమన్నట్లు…
…సారీ గర్ల్స్!… అని ఊరుకున్నాను నేను , నా వల్లేమీ కాలేదు కనుక
… వెంటనే నా వెనకనుంచే , ఒక్క గొంతుతో …సారీ దీప్తీ , సారీ స్వాతీ… అంటూ ముందుకొచ్చి , వెరీసారీమేమ్!… అంటూ మా ఆవిడ కాళ్ళమీద పడ్డంత పని చేశారు అశోక్ సెల్వన్ లు…
… చటుక్కున వెనక్కి జరిగి , …చాల్లెండి నాటకాలు… అని రుసరుస లాడుతూ , టీం మేట్స్ ని తన వెనకే రమ్మన్నట్లుగా సైగ చేస్తూ పక్కనే గుబురుగా ఉన్న నడిచింది మా ఆవిడ…
… దోవలోనే కాసేపు మల్లాగుల్లాలు పడి , ఏదో నిర్ణయించుకుని , ఆ పైన చెట్ల వెనక్కి నడిచారు ,ఆడాళ్ళు…
మగపిల్లలిద్దరూ దిగాలు పడిన మొహాలతో ఏదో గుసగుసలాడుతూంటే , నేనూ , పీటర్ మాత్రం …. ఏంచేస్తారా!?… అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూశాం…
… ముందుగా బైటికొచ్చింది దీప్తి…కాస్త వెనకగా స్వాతి…
చిరిగిపోయిన టీ షర్ట్లనీ , స్కర్ట్లనీ విప్పి పడేసి , పాంటీ , బ్రాసియర్ లలో వాళ్ళు ఫీల్డు వైపొస్తూంటే , పిచ్చెక్కిపోయింది నాకు…
పిచ్చరంగు దీప్తిది…సాయంకాలపు నీరెండలో మిలమిలా మెరిసిపోతూందా పిల్ల…రంగుకి సాయం పొట్టిగా ,కాస్త బొద్దుగా ఉంటుందేమో!… అడుగులో అడుగేస్తూ మెల్లగా వస్తూన్నా బ్రాసియర్ లోంచి ఎగిసెగిసి పడుతున్నాయి దాని స్థనాలు…బొడ్డు కూడా అందంగా కదుల్తూంది , …ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఇక గ్రౌండ్ లో ఆట రూపేణా అటూ ,ఇటూ పరుగులెడ్తే! …ఒహ్!!… అనుకుంటూ కళ్లతోనే దాని అందాలు జుర్రుకుంటూ మిగిలిన వాళ్ళవైపు చూశాను…
వాళ్ళు నాలాగే చూసేస్తున్నారు దాన్ని… నలుగురు మగాళ్ల చూపులు గుచ్చుకున్నాయేమో , అదుర్తూన్న అధరాలతో , ఓ అరచేత్తో ఛాతీనీ , మరోచేత్తో బొడ్డునీ , తొడల మధ్య అందాల్నీ కవర్ చేసుకుంటూ స్లో ఐపోయింది దీప్తి…
…దాంతో ముందుకొచ్చిన స్వాతి వైపు చూపు తిప్పాను…
…చామన ఛాయైనా మాలిష్ చేసిన అరేబియన్ గుఱ్ఱం లా మెరిసిపోతూంది ఆపిల్ల… పాదాల్దగ్గర్నుంచి మొదలెట్టాను పరిశీలన … పల్చటి పాదాలూ… పొడుగాటి కాళ్లు… కాట్ వాక్ మీద నడిచే మోడల్ లా ఓ పాదం ముందు మరో పాదం వేస్తూ , తొడల మధ్య అందాల్ని అంచెలవారీగా మెరిపిస్తూ బిగుతుగా ఉన్న పల్చటి పొత్తికడుపునీ …అర్థరూపాయ కాసంత సైజులో, లోతుగా ఉన్న బొడ్డునీ , కరెక్ట్ సైజు బ్రాసియర్ లో నీట్ గా బంధించిన బింకమైన స్థనాల్నీ గర్వంగా ప్రదర్శిస్తూ ధైర్యంగా , అందరి కళ్లల్లోకీ చూస్తూ మా వైపొస్తూన్న స్వాతి ని చూసేసరికి … దీనమ్మ! పంగలిప్పి , ఒక్క గెంటులో… కొసకంటా దిగేస్తేనే గానీ అణగదు దీని గర్వం… అనిపించేసరికి నూటిరవై డిగ్రీల మేరకి లేచిపోయిన మా వాడ్ని కిందికొత్తుకుంటూ , ఆ వెనకే వస్తూన్న మా ఆవిడ వైపు చూపు సారించాను…చిరిగిపోయిన బనియన్ తో బాటు స్కిన్ టైట్ గా ఉన్న పైజామా కూడా విప్పేసి, షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ ఉన్న బ్రాసియర్తో , ఓ చాలీ చాలని పాతకాలపు కట్ డ్రాయర్ తో రంగప్రవేశం చేసింది మా ఆవిడ … ఇద్దరి పిల్లలతల్లేమో! కనీ కనిపించనట్లున్న చిరు బొజ్జ … సన్నగానే ఉన్నా దిట్టంగా ఉన్న నడుం…మధ్యలో పాత రూపాయంత బొడ్డు… బ్రాసియర్ హుక్ ని ఓ స్టెప్ వెనక్కిజరిపిందేమో ! కప్స్ లోంచి గుబ్బలు పైకుబుకుతూన్నాయ్…, వీటికి తోడు జవజవలాడే నిండైన తొడలు…బిగువులు సడలని జయమాలినిలా అనిపించింది నా కంటికి…
అశోక్, సెల్వన్ లవైపు చూశాను…ఏ స్థితిలో ఉన్నారో!?…అనుకుంటూ…
నిగిడిపోయిన అంగాల్ని కిందికొత్తుకుంటూ , చొంగ కార్చుకుంటూ వాళ్ల మేడం అందాల్నికళ్లతోనే జుర్రేసు కుంటున్నారు … ఇంతలో మా ఆవిడ చటుక్కున తలెత్తి వాళ్ళవైపు చూసింది… భయంగా తలలు దించేసుకున్నారు కుఱ్ఱవెధవలు… అది చూసి చిరు మందహాసంతో జుత్తు ముడెట్టుకుంటూన్న మా ఆవిడ చంకలవైపు చూశాను…
…ఇవాళే గీసుకుందేమో!…నున్నగా ఉన్నాయి … నయం…అనుకుని….అక్క…డి…వి …ఏం చేసిందో అనుకుంటూ తన తొడలవైపు దృష్టి సారించాను ,..అండర్వేర్ కొనల్లోంచి తొంగి చూస్తూంది…మా ఆవిడ కేశ సంపద… …రెండు మూడు నెల్లకోసారైనా …అక్కడి జుత్తు…తీసుకోవే!…అంటే విని ఛావదు!… అని మనస్సులోనే తల మొత్తుకుంటూ ,… పీటర్ కి …ఏ…వి… నచ్చాయా!?… అనిపించి సడెన్ గా తన వైపు చూపు తిప్పాను…
…. నిర్లజ్జగా తన…దా…న్ని…పిసుక్కుంటూ కళ్ళార్పకుండా మా ఆవిడ …ఆ…తు…ల్నే… చూసేస్తున్నాడు వాడు … ఎదవగాడికి అవే నచ్చాయన్న మాట… అనుకుని , …కమ్ హియర్ బాయెస్… అని చిన్నగా అంటూ అశోక్, సెల్వన్ ల వైపు చెయ్యూపాను …వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకోకుండా మరో వైపు గుమికూడిన ఆడాళ్ల గుబ్బల్నీ, పిర్రల్నీ, తొడల్నీ చూసేస్తున్నారు…
ఇలాగైతే ఈ గేమ్ మేము ఓడిపోడం ఖాయం అనుకుని… కమ్ హియర్ బాయెస్…అంటూ అరిచాను…నా దగ్గరకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ…
…ఒళ్ళు చూపించి మనని ఓడించాలని వాళ్ళ ప్లాన్ లాగుంది,..జాగ్రత్త!… అంటూ బుధ్ధులు చెప్తూ గ్రౌండ్ లోకి నడిచాను…
…నే చెప్పింది గిర్తుందికదా!…అంటూన్నట్లు కుడిచెయ్యి చూపుడు వేలూపుతూ గ్రౌండ్ లోకొచ్చింది మా ఆవిడ…తలూపుతూ వెనకే వచ్చేశారు ఆడపిల్లలు…
కాసేపట్లో మూడో గేమ్ మొదలైంది…
పీటర్ విజిల్ వెయ్యగానే దూసుకొచ్చేసింది దీప్తి.. తను నా దగ్గరకొచ్చేసరికి పండిన దబ్బపళ్ళల్లాంటి ఆపిల్ల చళ్ళమీంచి చూపు తిప్పలేక పోయాను …దానికి సాయం ఆపిల్ల కాస్త ముందుకొంగి మా మధ్య చకచకా కదుల్తూంటే, దాని రొమ్ముల మధ్య ఇరుక్కుపోయిన బంగారం లాకెట్ మీదే అతుక్కుపోయాయి నాకళ్ళు…దాన్ని తప్పిద్దామని, అనాలోచితంగా చెయ్యటువైపు జాపాను…
…చురుక్కుమనేలా నా చెయ్యిమీద ఓ దెబ్బేసి , చటుక్కున లైన్ దాటింది దీప్తి… సిగ్గుతో తల దించుకుని ఫీల్డ్ బైటికి నడిచాను , దాడికి వెళ్ళమని సెల్వన్ కి సైగ చేస్తూ…
…మధ్యలో మా ఆవిడ…తనకి చెరో వైపూ దీప్తీ , స్వాతీలు…అందరూ ముందుకొంగున్నారు… వాళ్ల వైపు చూడలేక చూస్తూ , అటూ ఇటూ కదలడం మొదలెట్టాడు సెల్వన్…వాడ్ని వీలైనంత లోపలికి రానిచ్చి చటుక్కున వాడి కాలట్టేసుకుంది దీప్తి… చురుగ్గా కాలు ఝాడించి విడిపించుకుని వెనక్కితిరగబోయాడు…ఈలోగా రెండోకాలట్టుకుంది మా ఆవిడ…దాన్నీ ఝాడించి విడిపించుకున్నవాడే!… అడుగు తడబడి వెలకిలా పడిపోయాడు…
…వెంటనే మా ఆవిడ వాడి మీదికి డైవ్ చేసింది ఆపడానికి… వెంటనే వాడి కాలు మళ్ళీ పట్టేసుకుంది దీప్తి…
…వెలకిలా వాడూ…వాడి మీద మీ ఆవిడ…ఆవిడ గుబ్బల మధ్య వాడి…అ…ది… బలే ఉందికదా గురూ ఈ సీన్!… అంటూ నా చెవిలో గొణొగాడు పీటర్… చురచుర తన వైపు చూసి …చెయ్యి వెనక్కి చాపు సెల్వన్…లైన్ దగ్గర్లో ఉన్నావ్…అంటూ అరిచాను …
వెంటనే .నడుం తిప్పేస్తూ , దీప్తి కాలి పట్టుని లెక్క చెయ్యకుండా ,మడమల్తో టర్ఫ్ ని తన్నుతూ మా ఆవిడ తో సహా వెనక్కి పాకి మధ్య లైన్ ముట్టుకుందామని చెయ్యి చాపాడు… అందలేదది…
…వీడి చెయ్యట్టుకో స్వాతీ! అంటూనే… వాడి మీదికెగబాకి , చటుక్కున వాడి చెయ్యట్టుకుని వెనక్కి లాగబోయింది…అందలేదది…
…అదృష్టవంతుడు గురూ వీడు…ఎంచక్కా మీ ఆవిడ గుబ్బల రుద్దుడు అనుభవిస్తున్నాడో!?… అంటూ లొట్టలేశాడు పీటర్…
షటప్… అంటూ తనవైపు ఉరిమి , …గుడ్!…మరో సారి ట్రై చెయ్యి సెల్వన్!… అంటూ వాడ్ని ప్రోత్సహించాను
…స్వాతి వచ్చేలోగా వాడు శక్తంతా కూడగట్టుకుని మరోసారి ట్రై చేస్తూంటే మా ఆవిడ వాడి భుజాలట్టేసుకుని కిందికి లాగుతూ, స్థనాల్ని వాడి ఛాతీకి రుద్దేస్తూ , పాములా జర జరా పైకి పాకి వాడి ముంజేతులట్టేసుకుందామని ట్రై చేసింది…
… సెల్వన్ !… మీ మేడం ని పక్కకి తోసేసి వెనక్కి పాకు… అంటూ వాడ్ని ఎంకరేజ్ చేశాను…తన మొత్తతో వాడి మడ్డని అణిచేసింది గురూ మీ ఆవిడ!…ఎలా తోసీగల్డూ! అంటూ చెవిలో పీటర్ కారుకూతల్నిలెక్కచెయ్యకుండా…
నే చెప్పినట్లుగానే తన మీదున్న మా ఆవిడ్ని పక్కకి తోసీబోయాడు గానీ , వాడి అరచేతులకి , పక్కలకి ఉబికిన , మా ఆవిడ మెత్తటి స్థనాలు తగలడంతో , కంగారుగా చేతులు వెనక్కి లాక్కోబోయాడు , వాడి వేళ్ళు మా ఆవిడ బ్రా షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ లో చిక్కడిపోవడంతో కాస్త ఆలస్యం అయింది విడదీసుకోడంలో …
…ఈ లోగా నా వైపో చురచుర చూపు విసిరి…వాడి దండల్లోకి తన వేళ్ళు గుచ్చేసి , వాడి పక్కటెముకల్ని అరికాళ్లతో తన్ని , వాడి చేతుల మణికట్లట్టేసుకుని వెనక్కి విరిచేసింది మా ఆవిడ…దాని నిండు గుబ్బలు వాడి ముక్కు షోణాల్ని ఒత్తేశాయేమో!……సెల్వన్గాడూ , వాడి కబడ్డీ దమ్మూ అవుట్!…
…నా వైపో గర్వపు చూపు విసిరి , వాడిమీంచి పైకి లేచింది మా‘ ఆవిడ…వాడి వేళ్ళ తాకిడికి తెగిన తన షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ ని బ్రాలోపలికి దోపుకుంటూ!…
…సారీ మేమ్!… అని గొణుగుతూ సిగ్గుగా పక్కకి పొర్లి పైకి లేచి , ఎందుకో షార్ట్ ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని , మా వైపు రాకుండా , మరోవైపు దూరంగా వెళ్ళికూర్చున్నాడు , తల దించుకుని…

ad_2