Home / sex stories / కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 9

కబడ్డీ రసపట్టు మ్యాచ్ సెల్వన్ , అశోక్ , రమేష్ v /s స్వేత ,సుందూ, దీప్తీ EPISODE 9

ad_1

Telugu Sex Stories స్టా..కం…తా… ఒలక బోసేసి మీద సోలిపోయిన సెల్వన్ గాడ్ని పక్కకి తోసేసి , అశోక్ గాడ్ని పైకి లాక్కుంది మా ఆవిడ ……ఇంకా ఏమేం చేస్తుందో చూద్దామని ముందుకి పాకా…
… వాడు మా ఆవిడ మీదికి ఆబగా ఎగబాకుతూంటే తను తొడలిప్పేసుకుంది… వాడు ఎక్కడమైతే ఎక్కేశాడుగానీ , వాడి వాంఛ ఇంకా దాని గుబ్బల మీదే!… వా…టి…కి… మొహం రుద్దేసుకోడమా! …వా…ట్ని…ముద్దులాడీడమా!…వా…టి… మొనల్ని చీకీయడమా!… అదే ధ్యాస ఉండిపోయాడు తప్ప…అ..స…లు… పని… మొదలెట్టడే!… వాడి …ఫిరంగి… మా ఆవిడ పొత్తికడుపుకీ , తొడలకీ రుద్దుకోడంతప్ప , పూ గుబురులో చొరబడదే!
ఓ రెండు క్షణాల తరవాత వాడికి…విషయం…తెలీదన్న సంగతి అర్థమైనట్లుంది మా ఆవిడకి… దాని పెదాలమీద ఓ చిరునవ్వు మెరిసింది… వెంటనే దాని కుడిచెయ్యి వాళ్ళిద్దరి మొత్తల మధ్యా మాయమైంది…
… మరుక్షణం వాళ్ళిద్దరిమొహాల్లో కలగాపులగమైన ఫీలింగ్సు…మా ఆవిడ మొహంలో బాధ – తృప్తి ల కలయికైతే , అశోక్ గాడి మొహంలో ఆశ్చర్యం అణిచేసిన బాధ …
….అదే… దూర్చు…కున్న…ట్లుంది….సిగ్గు మాలిన…… అని పళ్ళు పిండుకున్నాను…
…ఇంతలో, … కొ…త్తా!… అన్నట్లుగ కదిలాయి మా ఆవిడ పెదాలు… అవునన్నట్లుగా తలాడిస్తూ దాన్నతుక్కుపోయాడు అశోక్ గాడు…
…పిక్కలు వాడి తొడలమీదేసి … ఊ…గ…మన్నట్లుగా వాడి మొత్తని పైకి కదిపింది మా ఆవిడ…మరుక్షణం వాడూగడం మొదలెట్టాడు , వీరావేశంతో…
…కానీ ఓ రెండు నిముషాలకన్నా ఎక్కువ …ఆగలేక పోయాడు… భ…ళ్ళు న చిప్పిలిపోయాడు…
… మా ఆవిడ యోనిలో మూడో మగాడి వీర్యం… అనిపించి, కసి పట్టలేక టర్ఫ్ ని ఫటఫటా కొడుతూంటే… ఆ చప్పుడు విందేమో!
…నా వైపదోలా చూసి ,…పర్లేదులే!…కొత్త కదా!…అంటూ కాసేపు అశోక్ గాడి వీపు నిమిరి , ఆపైన వాడ్ని నింపాదిగా పక్కకి దొర్లించి , నెమ్మదిగా పైకి లేచింది మా ఆవిడ…
…వెంటనే తన డ్రెస్ పట్టుకుని పరిగెత్తుకొచ్చేశారు, అప్పటికే కుర్తా పైజామాల్లో డ్రెసప్ ఐపోయిన స్వాతీ దీప్తీలు…
…దాన్నందుకుని , నా వైపు చిద్విలాసంగా కన్నుగీటి , ఇక పోదాం…నువ్వూ బట్టలేసుకో!… అంటూ…ఓ చెట్టు వెనకాతలకి నడిచింది మా ఆవిడ…
…అశోక్ , సెల్వన్ లూ లేచెళ్ళిపోయేదాకా వెయిట్ చేసి , నేనూ లేచి పరిగెత్తా నా బట్టలున్నవైపు…
…నే తయారై వచ్చేసరికి , అప్పటికే రెడీ ఐపోయున్న బాయెస్ తో మాట్లాడుతున్నాడు పీటర్.,ఓ చెట్టుకింద నిలబడి…
… ఓ పదిగజాలవతల , మరో చెట్టుకింద నిలబడి , ఏదో గుసగుసలాడేస్తున్నారు స్వాతీ ,దీప్తీ… మా ఆవిడ వెళ్ళినవైపే చూస్తూ..
రెండు గ్రూపులూ నే రావడం చూడ్లేదని గమనించి …సంగతేంటో తెలుసుకుందామని , కాస్త దూరంనీంచి చుట్టుతిరిగి వాళ్ళకి కాస్త వెనకున్న ఓ గుబురు మాటున చేరాను …గాలి వాలు నా వైపుండడంతో మాటలు తెలుస్తున్నాయ్… … ముందు గర్ల్స్ వైపు వెళ్ళాను నక్కుతూ…
చిన్నగా వినిపిస్తున్నాయి ఆడపిల్లల మాటలు…
…అలా…ఐతే…నొ…ప్పె…ట్ట…దా!?…అంటూంది దీప్తి ఎఱ్ఱ బడ్డ మొహంతో… …
…ఒహ్… నీకస్సలు… కాలేదు కదూ!… మొదటి…సారి…కాసేపోర్చుకోవాలి…ఆ పైన … అంటూ మాట తేల్చేసింది స్వాతి…
…మజా యే మజా!… అని వాక్యాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాను… సంతోషంగా…
ఇంతలో మా ఆవిడ రెడీ ఐపోయి , గర్ల్స్ వైపు రావడం గమనించి ఇంకాస్త చాటుకి నక్కాను…
…..అంతా ఓకేనా!… అనడిగింది మా ఆవిడ వస్తూ , వస్తూనే…
…వాళ్ళేమీ మాట్లాడకుండా అవ్నన్నట్లు తలలూపారు….
…ఇక్కడి విషయం ఇక్కడే మర్చిపోండి….బైటికి పొక్కిందో …అందరికీ ఇబ్బందే!… అంది అనునయంగా…
…అలాగే మేమ్… అంది స్వాతి చిన్నగా…
…అవునూ!…నువ్వేంటీ?… అలా… అంటూ మధ్యలో మాటాపేసి , స్వాతి కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూసింది…
…నాకేం పర్లేదు మేమ్…అందది ,తలదించుకుని…
…ఎందుకో!?…అంది మా ఆవిడ , విదలకుండా…
…ప్రస్తుతం నాకు సేఫ్ పీరియడ్ మేమ్… ఐనా సర్ కూడా …సే…ఫే… కదా!?… అందది సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతూ…
…ఎవరు చెప్పారామాట?…మీ …సర్…కదూ…. అంటూ చుట్టూ చూడడం మొదలెట్టింది ….
…ఇంకక్కడుండడం క్షేమం కాదని బాయెస్ గ్రూప్ వైపు కదిలాను…
…అక్కడా ఇదే చర్చ…
… ఈ విషయం బైటికి పొక్కిందో చాలా గొడవలైపోతాయ్… జాగ్రత్త!… అంటూ సెల్వన్ నీ , అశోక్ నీ బెదిరిస్తున్నాడు పీటర్…
…అలాగే సర్… ఎక్కడా ఈ సంగతి ఎత్తం…అన్నారిద్దరూ జంటగా…కాసేపు మౌనం తర్వాత… సర్… వీడి రిక్వెస్ట్ …గురించి… అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు సెల్వన్… , అశోక్ ని చూపిస్తూ
…ఛీ వెధవల్లారా!…మీ విషయం మీరే మాట్లాడుకోవాలి… అదిగో వస్తూందావిడ …మీరిక్కడే ఉండండి అంటూ గర్ల్స్ ఉన్న వైపుకి తిరిగాడు పీటర్…
నేనూ అటు వైపు చూపు తిప్పేసరికి మగ గుంపు వైపొస్తూంది మా ఆవిడ… ఇంట్లోంచి వేసుకొచ్చిన డ్రెస్సే ఐనా ఇందాకా దాక్కోడంలో పడి చూళ్ళేదుగానీ ,ఇపుడు తీరిగ్గా చూసేసరికి ట…క్కు…మని …లే…చి…పోయింది….నాది…
…నా ఒక్కడిదేనా ఈ ఫీలింగూ… అనుకుంటూ కుర్రగాళ్లవైపు చూశాను… పక్కలకి తిరిగి పోయి…ఆయుధాల్ని …కింది…కొ…త్తే…సు…కుంటున్నారిద్దరూ…
…మా ఆవిడకి ఎదురెళ్తూన్న పీటర్ గాడైతే బాహాటంగానే …రుద్దే…సు…కుంటున్నాడు
…ఎందుకా!?…అనుకున్నానే గానీ కళ్ళెదుటే కనిపిస్తున్నాయ్…కారణాలు… …తెగిపోయిన బ్రాసియర్ ని తీసావతల పడేసిందేమో మా ఆవిడ , కోపంతో…ధబా …ధబా అడుగులేస్తూ వస్తూంటే బిర్రుగా ఉన్న కుర్తా చీల్చుకొచ్చేస్తాయా!… అన్నట్లుగా …పొడుచుకొస్తున్నాయ్ దాని చనుమొనలు… గుమ్మిడి పళ్ళల్లా ఊగిపోతున్నాయి దాని స్థనాలు… వాటి బరువుని మోయలేక మోస్తూన్నట్లు ఆడిపోతూంది దాని సన్నని నడుము……నిన్నటి…కంటే …పెద్ద…వయ్యాయా…అవీ!?… అనిపించింది…
….. కారణం తట్టడంతో మనస్సు కాస్త చిన్న బోయినా … టేక్ ఇట్ ఈజీ!… అంటూ దాన్ని బుజ్జగించి , మళ్ళీ చూడడం మొదలెట్టాను…
తను చకచకా నడుస్తూంటే చూపరులకి పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నాయవి …ఇంతసేపూ జరిగిన మర్దనాల ప్రభావం కూడా ఉంది!… అనుకుంటూ చూపు కిందికి దింపాను…
… తొడలు … ఎడం… గా…పెట్టుకోకుండానే నడుస్తూండడంతో , కుర్తా కింది భాగం తొడలమధ్య ఇరుక్కు పోయుంది… ఆ…పని… పెద్దగా జరగలేదుగా!…అంచేతేమో!…అని సంతోషిస్తూంటే…
…పీటర్?…ఇక ఇంటికెళ్ళాలి…ఏడీ ఈయన?… అంది చిరాగ్గా!
…రిఫ్రెష్..అవుతున్నాడేమో!…అన్నాడు పీటర్
అలిసి…పోయాడు గా మరీ?!… అంది మా ఆవిడ …
…ఐనా అప్పుడే వెళ్ళిపోడమేంటి మేడం!?… అన్నాడు మా ఆవిడ వెక్కిరింపుని పట్టించుకోకుండా…
…ఏమీ?… అంది తను
….నేనొక్కడ్నే అన్యాయమైపోయాను… అంటూ సన్నగా గొణిగాడు…
…వినిపించలేదేమో!…ఏంటీ!?… అంటూ రెట్టించింది మా ఆవిడ…
…అందరూ బాగానే ఉన్నారు…నేనొక్కడ్నే గా అన్యాయమైపోతా!… అని బెరుకు బెరుకుగానే రిపీట్ చేశాడు పీటర్…
…ఏంటో నీకు జరిగిపోయిన అన్యాయం!… అంది మా ఆవిడ …పెదాలు బిగబట్టి ,తోసుకొస్తూన్న నవ్వాపుకుంటూ… దానివల్లేమో!……కుర్తా మెడ ఓ మోస్తరు …యు …నెక్…ఐనా… దాంట్లోంచే పై…పైకి… ఉ…బి…కొస్తున్నాయ్… దాని గుబ్బలు…
…వేరే చెప్పాలా!?… అటు మీ ఆయన కుర్ర పిల్లల్ని …వాడు…కున్నాడు… ఇటు నువ్వేమో కుర్రాళ్లిద్దరికీ ఛాన్స్ ఇచ్చేశావ్… ఎటూ కాకుండా అన్యాయమై పోయిన వాడ్ని నేనేగా!… అన్నాడు పీటర్… మా ఆవిడ ముఖ కవళికలిచ్చిన ప్రోత్సాహంతో దాని గుబ్బల్ని నిర్లజ్జగా చూపుల్తోనే పిసికేస్తూ…
… సర్లే!…రేపు మా ఇంటికి డిన్నర్ కి రా!… అంది మా ఆవిడ …సగం సిగ్గుతో చున్నీని సర్దుకుంటూ…
…అహఁ…ఇప్పుడే!… అని వేడుకున్నాడు పీటర్
…ఏం ములిగిపోయిందీ?…ఐనా …ఇ…క్క…డెలా ?…అందది ఎఱ్ఱ బడ్డ మొహంతో …
…నో ప్రాబ్లం… నా క్వార్టరుందిగా!…రేపటిదాకా ఆగితే నీ మూడ్ మారిపోతుంది…అపుడు మీ ఆయన నన్ను మెడుచ్చుకుని బైటకి గెంటేస్తాడు …అంచేత ఇప్పుడే! ..ప్లీజ్…విదలకుండా దాని కాళ్ళా ,వేళ్ళా పడ్డాడు పీటర్ గాడు…
…అలా ఐతే కుర్రాళ్ళని పంపించేసి రా!… అందది సిగ్గులొలకబోస్తూ…అలాగే కానీ…సుందూ!…వాళ్లు నీతో ఏదో మాట్లాడ్తారట…ఒక్కసారి… అంటూ బాయ్స్ వైపు దారి తీశాడు…తనూ పీటర్ వెనకే వెళ్ళింది…
పీటర్ కాస్త దూరంలో ఆగిపోతే , తనే ముందుకెళ్ళి …ఏంటోయ్!…ఏదో మాట్లాడన్నారట!…అంటూ స్ట్రైట్ గా పాయెంట్ కొచ్చేసింది…
…ఎవరూ సమాధానం చెప్పలేదు…
…అశోక్ , సెల్వన్…తొందరగా చెప్పండోయ్!…అంటూ బుజ్జగించింది మా ఆవిడ…
… తన వైపో సారి బెరుగ్గా చూసి , ఆపైన సెల్వన్ వైపు చూసి తలదించుకున్నాడు అశోక్…
…ఏమర్థమైందో మా ఆవిడకి… వాడో పిరికి గొడ్డు!…నువ్వైనా చెప్పచ్చుగా సెల్వన్!!… అంటూ వాడ్ని ప్రోత్సహించింది…
…చెప్పమన్నట్లుగా సెల్వన్ వీపుని గోకాడు అశోక్…
… వాడికీ… అంటూ మొదలెట్టి… అమ్మో!…నే చెప్పను మేడం!…మీరు తిడతారూ!…నువ్వే చెప్పుకోరా !… అంటూ ముడుచుకుపోయాడు సెల్వన్…
…ఏంట్రా నీ బాధా!…చెప్పి ఛావు!!… అంటూ అశోక్ గాడ్ని చురచురా చూసింది…
….వీడికైతే …బా…గా …జరి…గింది గానీ…నాకేమో!… అంటూ మాట తేల్చేశాడు అశోక్ గాడు
విషయమర్థమై భళ్ళున నవ్వేసింది మా ఆవిడ…
… అంచేతే మేమ్!… ఇంకో అవకాశం… అని గొణిగాడు…ఆవిడ మూడ్ గమనించి
…సర్లే!… చూద్దాం… అంటూ అశోక్ గాడికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది మా ఆవిడ…
…మేమ్!…మేమిద్దరం హాస్టల్ కి కలిసే వెళ్ళాలి… అంటూ సన్నాయి నొక్కు నొక్కాడు సెల్వన్ గాడు…
…కాసేపు కుర్రగాళ్ళనిద్దరినీ , పీటర్ గాడ్నీ మార్చి మార్చి చూసి…ఎదవల్లారా!…వెళ్ళి పీటర్ సార్ క్వార్టర్ దగ్గరుండండి… అంది…సన్నటి చిరునవ్వుతో
…తన మాట పూర్తవకుండానే పీటర్ క్వార్టర్ వైపు పరుగులు తీశారు అశోక్ , సెల్వన్ లు
… ఓ అర క్షణం వాళ్ళవైపు గర్వంగా చూసి , … ధైర్యానికి చెవుల పిల్లులేగానీ , కావరానికి పులిపిల్లలే!… అని మందహాసంతో గట్టిగానే అనుకుంటూంటే…
…అంటే …ఇది …ముగ్గురితో!… అని తట్టే సరికి…ఎందుకో …నా వాడు …టక్క్…మని లేచిపోయాడు… నాకు నేనే …ఛీ… చెప్పుకుంటూ మా ఆవిడ వైపు చూశా!
తనప్పుడే వెనక్కి తిరిగి , కాస్త దూరంలో ఉన్న పీటర్ వైపు విసవిసా నడిచి …పీటర్! ఏడీ ఈయనా!?… పిల్చుకురా!… అని ఆఙ్ఞ జారీ చేసింది…
…అలాగే గానీ…కుర్రవెదవల్నెందుకుంచేశావ్?… అంటూ చిర చిర లాడాడు పీటర్…

ad_2